Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Brussels, Bỉ 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Brussels. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Brussels đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Brussels

Địa điểm
Bỉ
Brussels
Trường có tất cả mọi thứ một học sinh cần: một thư viện rộng lớn, các phòng thí nghiệm hiện đại, máy tính, thiết bị thể thao, hai nhà hàng, một dịch ...
Các hiệp hội, có trụ sở tại Forest (1190), Besme Avenue 97, nhằm mục đích để tổ chức giảng dạy. Nó có thể có những hành động liên quan trực tiếp hoặc ...
Hoàng tử Leopold Viện Y học Nhiệt đới ở Antwerp, Bỉ (ITM) là một trong những học viện hàng đầu của thế giới để nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ trong y h...