Ghent University - Faculty of Medicine and Health Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Dịch vụ

Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Bimetra

Nhiệm vụ của Bimetra là Trung tâm nghiên cứu lâm sàng của UZGent là xúc tác và tăng cường nghiên cứu y sinh học dịch trong Bệnh viện Đại học Ghent phối hợp với Đại học Ghent.

Bimetra được phát triển như một điểm tiếp xúc trung tâm trên Campus UZ Ghent để hỗ trợ việc dịch nghiên cứu (cơ bản) thành các ứng dụng lâm sàng từ "băng ghế dự bị" sang "cạnh giường" và làm đòn bẩy cho sự bình ổn kinh tế và xã hội.

Đơn vị sinh trắc học

Mục đích chính của Biostatistics Unit của khoa là cung cấp những lời khuyên và dịch vụ thống kê cho các nhà nghiên cứu của khoa này và Bệnh viện Đại học Ghent.

citiscan result hand okOwen Beard / UnsplashDaniel Frank / Unsplash

Địa điểm

Ghent

Address
De Pintelaan 185, 3K3
9000 Ghent, Flanders, Bỉ