Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bồ Đào Nha 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Bồ Đào Nha. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bồ Đào Nha. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Bồ Đào Nha và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Bồ Đào Nha và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Bồ Đào Nha: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

14 Kết quả trong Bồ Đào Nha

Địa điểm
Bồ Đào Nha
A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvol...
The Universidade Europeia is part of the largest global group of Higher Education - Laureate International Universities - and offers access to student...
Did you know that students from over 70 different countries have chosen Polytechnic of Leiria as their first study option? Learn why Portugal is the p...
IBS is a pioneer School in the teaching of management and business sciences, and the first where this was an autonomous area as opposed to a subject t...
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão ...
The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwine...
A Atlântica nasceu em 1996 como instituição de interesse público, que procurava ser uma referência orientada para a criação, transmissão e difusão do ...
Welcome to Atlântica! We have been preparing for your arrival and we are very excited that you have made the decision to join us.
O IPSantarém é uma instituição de ensino superior politécnico público, ao serviço da sociedade, empenhada na qualificação de alto nível dos cidadãos, ...
A Escola Superior de Saúde de Viseu é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade ...
A Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV), criada oficialmente em 19 de Dezembro de 1994 (DL n.º 304/94), é uma das unidades orgânicas do Instituto Po...
The School of Engineering is active in traditional fields of Engineering, as well as in emerging and unique areas at national level. It is characteris...
The Castelo Branco Polytechnic Institute (IPCB) is a public institution of higher education, whose culture is characterised by the richness of the di...
AESE is the oldest Business School in Portugal. It has been providing training in leadership and business since 1980. The recognition of its activity ...