Đọc Mô tả chính thức

A Escola Superior de Saúde de Viseu (ESSV) é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira, científica e pedagógica e a sua organização e gestão rege-se pela Lei n.º 54/90, de 05 de Setembro, com algumas especificidades decorrentes do Decreto-Lei n.º 205/95, de 08 de Agosto. A ESSV, criada pela Portaria nº 216/2005 de 24 de Fevereiro, é herdeira da antiga Escola de Enfermagem de Viseu criada em 1971 pela Portaria n.º 228/71 de 01 de Maio, reconvertida em Escola Superior de Enfermagem de Viseu pela Portaria n.º 821/89, de 15 de Setembro após a integração do ensino de enfermagem no sistema educativo nacional ao nível do ensino superior politécnico, como resultado da publicação do Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de Dezembro.A Escola rege-se pelos Estatutos aprovados pelo Despacho Normativo n.º 52/99, que contemplava a tutela conjunta dos Ministérios da Educação e da Saúde, publicado em Diário da República, I Série - B, n.º 257, de 04 de Novembro de 1999. Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/98, de 04 de Dezembro e da Lei n.º 26/2000, de 23 de Agosto, a Escola transitou para a tutela exclusiva do Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Face às alterações do seu enquadramento legal, os Estatutos encontram-se em fase de reformulação. A Escola iniciou a sua actividade em Outubro de 1974 com o Curso de Enfermagem Geral, que funcionou até 1992. Em Abril de 1990 iniciou o Curso Superior de Enfermagem - conferindo o grau de bacharel - aprovado pela Portaria n.º 299/90, de 12 de Abril, mais tarde alterado pela Portaria n.º 357/95, de 24 de Abril. Em Março de 1996, com os Cursos de Estudos Superiores Especializados (CESE) em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, aprovados pelas Portaria n.º 1137/95 de 15 de Setembro e Portaria n.º 1126/95 de 14 de Setembro, respectivamente, passou a conferir o grau de licenciado. Em Outubro de 1997 iniciou o CESE em Saúde Comunitária e em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, aprovados pela Portaria n.º 544/97 e Portaria n.º 545/97, de 23 de Julho.Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 353/99, de 03 de Setembro foram fixadas as regras gerais do ensino de enfermagem no âmbito do ensino superior politécnico: formação geral em enfermagem através de Cursos de Licenciatura unietápica com a duração de 4 anos e formação especializada através de cursos de especialização de pós-licenciatura não conferentes de grau. Các luật tương tự cũng áp dụng hai biện pháp chuyển tiếp: Complementary năm đào tạo cho sinh viên thường xuyên lui tới ngày trình cử nhân điều dưỡng, trong đó cho phép để đạt được một mức độ, và tạo ra các khóa học đào tạo bổ sung cho phép y tá mức độ truy cập của một cử nhân văn bằng licenciado.O của Cử nhân điều dưỡng và bổ sung năm đào tạo được tạo ra bởi Nghị định số 729/2000 của 05 tháng 10; Bổ sung cho các khóa đào tạo đã được tạo ra bởi Nghị định số 98/2000 của 22 tháng Hai. SVPC trong năm học 2005-2006 là rất quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu và triết học của quá trình Bologna. Neste ano, foi reorganizado o plano de Curso de Licenciatura em Enfermagem e elaborado um plano de adequação, tendo por base o Decreto-Lei nº 42/2005 de 22 de Fevereiro, o Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 107/2008 de 25 de Junho e o Despacho nº 7287-B/2006 (2ª Série). Assim, nos termos dos artigos 63º e 64º do Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março e através do Despacho nº 16043/2006 (2ª série), de 30 de Junho, do Director Geral do Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 147, de 1 de Agosto de 2006, foi registado com o número R/B-AD-761/2006, a adequação do Curso de Enfermagem ministrado pela Escola Superior de Saúde de Viseu, ao ciclo de estudos adequado ao processo de Bolonha. O Plano de Equivalências ao processo de transição, foi aprovado em reunião de Conselho Científico a 18 de Julho de 2007.Para além destes cursos, a Escola tem realizado cursos de pós graduação, não conferentes de grau académico.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Bồ Đào Nha

Trường này cũng cung cấp:

Bachelor

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde (ESSV)

Khóa học nhằm mục đích để cung cấp đào tạo cần thiết để: Việc tham gia vào việc quản lý các dịch vụ, đơn vị, cơ sở y tế; ... [+]

Khóa học nhằm mục đích để cung cấp đào tạo cần thiết để:

Việc tham gia vào việc quản lý các dịch vụ, đơn vị, cơ sở y tế; Tham gia vào việc đào tạo y tá và các chuyên gia y tế khác; Sự tham gia và phát triển nghiên cứu trong khuôn khổ quyền hạn của mình.

Việc tổ chức các khóa học phù hợp với các yêu cầu của Quy định số 348/2008 của 1 tháng 7, trong đó thiết lập các nguyên tắc điều chỉnh việc áp dụng các hệ thống chuyển đổi tín chỉ châu Âu (ECTS - Châu Âu chuyển đổi tín chỉ System) để đào tạo được cung cấp bởi Đại học Bách khoa Viseu.... [-]

Bồ Đào Nha Viseu
Tháng Mười 2019
Portuguese (Portugal)
Toàn thời gian
4 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh

Master

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde (ESSV)

Các khóa học Thạc sĩ Nhi khoa và trẻ em Chăm Sóc Sức Khoẻ nhằm mục đích: Để đảm bảo việc mua lại các kỹ năng giúp họ thực hành điều dưỡng chuyên khoa nhi và sức khỏe của ... [+]

Các khóa học Thạc sĩ Nhi khoa và trẻ em Chăm Sóc Sức Khoẻ nhằm mục đích:

Đảm bảo việc mua lại các kỹ năng giúp họ thực hành điều dưỡng chuyên khoa nhi và sức khỏe của trẻ em; Tạo điều kiện phát triển cá nhân và nghề nghiệp của sinh viên để họ có cách suốt đời tự định hướng của cuộc sống và / hoặc tự trị; Kích hoạt các y tá để tích hợp các nhóm đa ngành vào việc giúp đỡ để thúc đẩy mức độ cao nhất của sức khỏe của dân số trẻ sơ sinh-thiếu niên và gia đình; Để kích hoạt sự phát triển của nghiên cứu về nhi khoa và sức khỏe trẻ em, góp phần vào việc tạo ra các bằng chứng khoa học về điều dưỡng. Vẫn muốn các trường học, ngoài việc thúc đẩy sự phát triển của thực hành tốt ở nơi làm việc, chuẩn bị những y tá có thể hoạt động trong xã hội, người có khả năng can thiệp và đối phó với những thay đổi xã hội và nghề nghiệp trong tương lai và đóng góp vào sự tiến bộ nghề nghiệp để đáp ứng các nhu cầu của trẻ em, gia đình và cộng đồng. ... [-]
Bồ Đào Nha Viseu
Tháng Mười 2019
Portuguese (Portugal)
Toàn thời gian
2 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde (ESSV)

Các khóa học MESMOG là một khóa học của chu kỳ thứ 2 của nghiên cứu dẫn đến bằng thạc sĩ trong điều dưỡng ở bà mẹ sản phụ khoa, bao gồm tổng cộng 120 tín chỉ và thời gian ... [+]

Các khóa học MESMOG là một khóa học của chu kỳ thứ 2 của nghiên cứu dẫn đến bằng thạc sĩ trong điều dưỡng ở bà mẹ sản phụ khoa, bao gồm tổng cộng 120 tín chỉ và thời gian bình thường của bốn học kỳ của học sinh, thực hiện các quy định của decree- Luật # 74/2006 của 24 tháng 3 và chỉ thị số 2005/36 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 07 tháng 9 và hoán thành luật Bồ Đào Nha bởi Luật 9/2009 của 04 tháng 3.

Các cấu trúc lập đảm bảo một nền giáo dục vững chắc và rộng rãi trong khoa học về điều dưỡng, cũng như trong các lĩnh vực cụ thể của khoa học xã hội và hành vi. Cung cấp cho các Sau đại học Chuyên ngành trong mẹ Chăm Sóc Sức Khoẻ và Hộ sinh như trình tự nº13717 / 2012 ngày 23 tháng 10. 120 tín chỉ được phân phối bởi các lĩnh vực khoa học khác nhau: Điều dưỡng nâng cao mẹ sản phụ khoa I - 8 tín chỉ bắt buộc; Quản lý và Quản trị - 5 tín chỉ bắt buộc, tăng cường sức khỏe của phụ nữ - 5 tín chỉ bắt buộc, Nursing Research - 5 tín chỉ bắt buộc, truyền thông cá nhân và giữa các cá nhân - 5 tín chỉ bắt buộc, Nhân học văn hóa - 3 tín chỉ yêu cầu; Dưỡng sức... [-]

Bồ Đào Nha Viseu
Tháng Mười 2019
Portuguese (Portugal)
Toàn thời gian
4 học kỳ
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde (ESSV)

Các Thạc sĩ Community Nursing nhằm mục đích: - Đảm bảo việc mua lại các kỹ năng khoa học, kỹ thuật, con người và văn hóa, vì vậy mà các chuyên gia có thể cung cấp hỗ trợ ... [+]

Các Thạc sĩ Community Nursing nhằm mục đích: - Đảm bảo việc mua lại các kỹ năng khoa học, kỹ thuật, con người và văn hóa, vì vậy mà các chuyên gia có thể cung cấp hỗ trợ chuyên gia cho các nhóm cá nhân, gia đình và cộng đồng; - Kích hoạt các y tá để tích hợp các nhóm đa ngành đẩy mạnh chăm sóc chuyên môn cao trong các điều dưỡng cộng đồng; - Đào tạo cho sự phát triển của nghiên cứu trong lĩnh vực cộng đồng Điều dưỡng, góp phần vào việc tạo ra các bằng chứng khoa học. Vẫn muốn các trường học, ngoài việc thúc đẩy sự phát triển của thực hành tốt ở nơi làm việc, chuẩn bị những y tá có thể hoạt động trong xã hội, để có thể lập kế hoạch và hành động theo những thay đổi xã hội và nghề nghiệp trong tương lai và đóng góp vào sự tiến bộ nghề.... [-]

Bồ Đào Nha Viseu
Tháng Mười 2019
Portuguese (Portugal)
Toàn thời gian
2 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde (ESSV)

Các khóa học Thạc sĩ điều dưỡng y tế phẫu thuật nhằm đảm bảo việc mua lại và / hoặc phát triển của khoa học, kỹ thuật, quan hệ, đạo đức và nghiên cứu để can thiệp vào việ ... [+]

Các Tất nhiên thạc sĩ điều dưỡng y tế phẫu thuật nhằm bảo đảm việc mua lại và / hoặc phát triển của khoa học, kỹ thuật, quan hệ, đạo đức và nghiên cứu để can thiệp vào việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chuyên ngành trong lĩnh vực lâm sàng của điều dưỡng y tế phẫu thuật. Khóa học cũng nhằm mục đích để cho phép học sinh để tích hợp các nhóm đa ngành vào việc giúp đỡ để thúc đẩy mức độ cao nhất của sức khỏe người dân và cho phép sự phát triển của nghiên cứu trong điều dưỡng y tế phẫu thuật, góp phần vào việc tạo ra các bằng chứng khoa học. Vẫn muốn các trường học, ngoài việc thúc đẩy sự phát triển của thực hành tốt ở nơi làm việc, chuẩn bị những y tá có thể hoạt động trong xã hội, người có khả năng can thiệp và đối phó với những thay đổi xã hội và nghề nghiệp trong tương lai và đóng góp vào sự tiến bộ nghề nghiệp để đáp ứng các nhu cầu của cá nhân, gia đình và cộng đồng.... [-]

Bồ Đào Nha Viseu
Tháng Mười 2019
Portuguese (Portugal)
Toàn thời gian
2 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh

Polytechnic Institute of Viseu

Instituto Politécnico de Viseu