Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ba Lan 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Ba Lan. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ba Lan. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Ba Lan và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Ba Lan và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Ba Lan: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

15 Kết quả trong Ba Lan

Địa điểm
Ba Lan
Established in 1819, ESCP Europe is the oldest business school in the world. Its mission is to develop the next generation of transnational business l...
Vincent Pol University (VPU) is located in Lublin in eastern Poland, 170km south of Warsaw. Lublin is an historic city set on the banks of the River B...
The Jagiellonian University is the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in Europe. It was founded on 12 May 1364 by the...
Gdansk College of Health is the non-public higher school. Since 1999, we educate students at bachelor and master level. The college is located in Gda?...
The Medical University of Warsaw (MUW) is a top ranking medical university in Poland. MUW is a modern academic institution and dynamic research centre...
Rzeszów is a growing, vibrant city of about 192,000 residents located in southeastern Poland. The University of Rzeszow, which is a 15 minute walk fro...
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University is a full-fledged, accredited, non-public higher education institution which is developing with an unpreced...
University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) was established on the strength of the permission of the Minister of Education and Sport of 24...
WROC?AW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES focuses its wide-ranging activities on education and research covering agriculture and related s...
The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school r...
Eight renowned European universities, all recognized as centres of excellence in public health higher education, are collaborating to deliver Europubh...
The ILSP uses a modern curriculum that reveals how to learn English language skills most effectively—by combining English speaking, listening and read...
Pomeranian Medical University in Szczecin is a public (State-owned) university with full-time, intramural system of study. The level of qualification ...
The Medical University of Lodz was inaugurated on October 1, 2002 as a merger of two Medical Schools: the Medical Academy of Lodz and the Military Med...
Warsaw University of Life Sciences (SGGW) is the oldest agricultural academic school in Poland, its history dates back to 1816. At present, the univer...