Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Łódź, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Łódź. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Łódź đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Łódź

Địa điểm
Ba Lan
Łódź
Lịch sử của MUL Đại học Y khoa Lodz đã được khánh thành vào ngày 01 tháng 10 năm 2002 như một sự hợp nhất của hai trường y tế: Học viện Y khoa Lodz v...