Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Łódź, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Łódź. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Łódź đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Łódź

Địa điểm
Ba Lan
Łódź
The Medical University of Lodz was inaugurated on October 1, 2002 as a merger of two Medical Schools: the Medical Academy of Lodz and the Military Med...