Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Gdańsk, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Gdańsk. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gdańsk đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Gdańsk. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gdańsk đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Gdansk College of Health is a school with over 20 years of experience, which educates specialists in the fields of dietetics, cosmetology and physiotherapy, at the level of bachelor’s, master’s and on ... Đọc thêm

Gdansk College of Health is a school with over 20 years of experience, which educates specialists in the fields of dietetics, cosmetology and physiotherapy, at the level of bachelor’s, master’s and one-cycle five-year master’s degree. Đọc ít hơn