Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kielce, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kielce. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kielce đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kielce. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kielce đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce is the only university of the Świętokrzyskie region and Poland’s twenty universities. It provides workplaces for 1,637 employees, including 909 universit ... Đọc thêm

The Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce is the only university of the Świętokrzyskie region and Poland’s twenty universities. It provides workplaces for 1,637 employees, including 909 university teachers, out of whom 243 hold academic titles of professors or degrees of doctors habilitated, and 442 hold doctoral degrees. Đọc ít hơn