Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Krakow, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kraków. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kraków đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Kraków

Địa điểm
Ba Lan
Kraków
The Jagiellonian University is the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in Europe. It was founded on 12 May 1364 by the...
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University is a full-fledged, accredited, non-public higher education institution which is developing with an unpreced...