Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Lublin, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lublin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lublin đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Lublin

Địa điểm
Ba Lan
Lublin
Vincent Pol University (VPU) is located in Lublin in eastern Poland, 170km south of Warsaw. Lublin is an historic city set on the banks of the River B...
University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI) was established on the strength of the permission of the Minister of Education and Sport of 24...