Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Olsztyn, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Olsztyn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Olsztyn đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Olsztyn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Olsztyn đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) was founded on 1 September 1999. The establishment resulted from merging three institutions of higher education in Olsztyn, i.e. the Academy of Agr ... Đọc thêm

The University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) was founded on 1 September 1999. The establishment resulted from merging three institutions of higher education in Olsztyn, i.e. the Academy of Agriculture and Technology, the Higher School of Pedagogy, and Warmian Theological Institute. The mission of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn is to carry out diverse activities with the aim of educating highly qualified graduates and scientific staff, to carry out scientific research responding to the needs of the region’s economy and to enrich the national culture. Đọc ít hơn
Olsztyn , Offenburg + 1 Hơn Ít hơn