Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Szczecin, Ba Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Szczecin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Szczecin đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Szczecin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Szczecin đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Pomeranian Medical University in Szczecin is a public (State-owned) university with full-time, intramural system of study. The level of qualification held: master’s degree program; diploma of higher e ... Đọc thêm

Pomeranian Medical University in Szczecin is a public (State-owned) university with full-time, intramural system of study. The level of qualification held: master’s degree program; diploma of higher education; long cycle programme. Đọc ít hơn