Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Warsaw, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Warsaw. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Warsaw đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Warsaw

Địa điểm
Ba Lan
Warsaw
Được thành lập vào năm 1819, trường kinh doanh đầu tiên trên thế giới, ESCP Europe được thành lập bởi một nhóm các học giả kinh tế và doanh nhân bao g...
Đại học Y Warsaw (MUW) là một trường đại học y khoa hàng đầu ở Ba Lan. MUW là một tổ chức học thuật hiện đại và trung tâm nghiên cứu năng động, chuyên...
Các ILSP sử dụng một chương trình học hiện đại cho thấy làm thế nào để học các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh hiệu quả-bằng cách kết hợp tiếng Anh nói, ng...
Trường Đại học Khoa học Đời sống Warsaw (SGGW) là trường học nông nghiệp lâu đời nhất ở Ba Lan, lịch sử của nó bắt đầu từ năm 1816. Hiện nay, trường đ...