Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Wrocław, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Wrocław. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Wrocław đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Wrocław

Địa điểm
Ba Lan
Wrocław
WROC?AW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES focuses its wide-ranging activities on education and research covering agriculture and related s...
The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school r...