Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Wrocław, Ba Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Wrocław. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Wrocław đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Wrocław

Địa điểm
Ba Lan
Wrocław
Wrocław Đại học Khoa học Môi trường và Cuộc sống tập trung các hoạt động trên phạm vi rộng của mình về giáo dục và nghiên cứu bao gồm nông nghiệp và k...
Đại học Wrocław có một lịch sử phong phú của hơn ba thế kỷ. Được thành lập bởi Leopold I Habsburg, trường đại học đã tiến hóa từ một trường học khiêm ...