Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Rio de Janeiro, Brasil 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Rio de Janeiro. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rio de Janeiro đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Rio de Janeiro

Địa điểm
Brasil
Rio de Janeiro
Tổ chức Các ĐẠI HỌC Iguaçu - UNIG đã được tạo ra từ sự trưởng thành của các khoa của Nova Iguaçu Unified MEC Pháp lệnh số 1318, trong 16 Tháng Chín nă...
Celso Lisboa được sinh ra tại thành phố Rio de Janeiro vào đầu thế kỷ 20. Con của giáo viên, ông bắt đầu cuộc sống của mình cống hiến mình cho chính t...
Về chúng tôi Lịch sử của Unigranrio bắt đầu vào năm 1970, năm Giáo sư José de Souza Herdy tạo Hiệp hội Giáo dục Fluminense (AFE), nhà tài trợ thực thể...
Lịch sử Giáo dục kỹ thuật Foundation Souza Marques được thành lập vào năm 1966 như là kết quả của ước mơ và của giáo sư José de Souza Marques công việ...