Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Cộng hòa Séc 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Cộng hòa Séc. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cộng hòa Séc. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Cộng hòa Séc và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Cộng hòa Séc và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Cộng hòa Séc: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

13 Kết quả trong Cộng hòa Séc

Địa điểm
Cộng hòa Séc
It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where e...
Faculty of Physical Education and Sport is one of the seventeen faculties based on the venerable Charles University.
The Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové provides education for future holders of bachelors, masters, and doctoral degrees in t...
The Faculty of Medicine, CU in Plze? is one of seventeen faculties of the venerable Charles University in Prague. It was established by Decree No. 135...
The Vinohrady health care campus started its development in the beginning of the 20th century, by then at the city periphery. In 1902, the Emperor Fra...
Students choose the Second Faculty for its exceptional research and teaching excellence, because of a proud tradition of friendship and unity among le...
Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change
Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348.
The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-europea...
Here at the Faculty of Pharmacy, we not only offer high quality and practice-oriented education of future pharmacists who can later on specialise on o...
The University of Ostrava (UO), with over 10,000 students, offers a very high quality level of education and research in the humanities, social and na...
Why us Czech College in Prague is a private management school focused on teaching Business in English. We have different programmes focusing on Bus...
The Institute for Language and Preparatory Studies, Charles University in Prague offers a large selection of Czech courses at varying levels of diffic...