Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hradec Králové Region, Cộng hòa Séc 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Hradec Králové Region. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hradec Králové Region đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Hradec Králové Region

Địa điểm
Cộng hòa Séc
Hradec Králové Region
The Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové provides education for future holders of bachelors, masters, and doctoral degrees in t...
Charles University, the first university established in Central Europe, was founded by Charles IV, the Czech King and Roman Emperor, in 1348.