Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Moravian-Silesian Region, Cộng hòa Séc 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Moravian-Silesian Region. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Moravian-Silesian Region đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Moravian-Silesian Region

Địa điểm
Cộng hòa Séc
Moravian-Silesian Region
The University of Ostrava (UO), with over 10,000 students, offers a very high quality level of education and research in the humanities, social and na...