Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Plzeň Region, Cộng hòa Séc 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Plzeň Region. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Plzeň Region đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Plzeň Region

Địa điểm
Cộng hòa Séc
Plzeň Region
The Faculty of Medicine, CU in Plze? is one of seventeen faculties of the venerable Charles University in Prague. It was established by Decree No. 135...