Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở South Moravian Region, Cộng hòa Séc 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở South Moravian Region. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở South Moravian Region đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong South Moravian Region

Địa điểm
Cộng hòa Séc
South Moravian Region
trường đại họcĐại học Khoa học Thú y và Dược phẩm Brno được thành lập vào ngày 12 tháng 12 năm 1918, là trường đại học đầu tiên được thành lập sau khi...