Canadian College Of Massage & Hydrotherapy

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Toronto

Canadian College of Massage and Hydrotherapy

Address
250 Davisville Ave. (corner of Mt. Pleasant Road)
Suite 225

M4S 1H2 Toronto, Ontario, Canada
Điện thoại
416-736-4576 ext 238

Westminster mới

West Coast College of Massage Therapy

Address
613 Columbia Street
V3M 1A7 Westminster mới, British Columbia, Canada
Điện thoại
+1 604-520-1844

Victoria

West Coast College of Massage Therapy - Victoria

Address
100 – 818 Broughton St.
V8W 1E4 Victoria, British Columbia, Canada
Điện thoại
1-250-381-9800 ext. 224

Cambridge

Canadian College Of Massage & Hydrotherapy

Address
405 Maple Grove Road
Unit 4

N3E 1B6 Cambridge, Ontario, Canada
Điện thoại
+1 519-650-5533

Khu đô thị Halifax

Canadian College Of Massage & Hydrotherapy

Address
6960 Mumford Road
Suite 180 Mumford Professional Centre
PO Box 0180

B3L 4P1 Khu đô thị Halifax, Nova Scotia, Canada
Điện thoại
+1 902-832-3268

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.