Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Medellín, Colombia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Medellín. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Medellín đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Medellín. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Medellín đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Universidad de Antioquia is a public university founded in 1803. Its main campus is in the city of Medellín, Colombia; additionally, it has other campuses and facilities in the nine regions of the dep ... Đọc thêm

Universidad de Antioquia is a public university founded in 1803. Its main campus is in the city of Medellín, Colombia; additionally, it has other campuses and facilities in the nine regions of the department of Antioquia, Colombia. Đọc ít hơn