Universidad EIA

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giới thiệu

Universidad EIA được xác định bởi chất lượng học tập cao, sự khắt khe của nó, bằng cách tập trung vào kỹ thuật và tương tự, và bằng việc đào tạo toàn diện các chuyên gia góp phần xây dựng một xã hội công bằng hơn.

Nhờ sự cam kết này, EIA là một phần của nhóm các tổ chức giáo dục đại học được lựa chọn với sự công nhận thể chế, do Bộ Giáo dục Quốc gia cấp, chỉ chiếm 8% tổng số các cơ quan của đất nước, có nghĩa là thực hiện yêu cầu yêu cầu đặt nó ở mức cao hơn.

Brooke Cagle / Unsplash

Nó khác, cũng như, bởi là một tổ chức chuyên ngành khoa học và công nghệ kỹ thuật, liên kết với các khía cạnh quản lý liên quan đến kiến ​​thức này, cho phép nó tập trung tất cả các điểm mạnh trong cùng lĩnh vực tri thức.

Kích thước là một yếu tố quan trọng, vì điều kiện dân số sinh viên của nó cho phép nó cung cấp một quá trình đào tạo được cá nhân hóa rất gần với cộng đồng học tập, chú trọng đến chất lượng của từng cá nhân.

Trường Kỹ thuật Antioquia là một tổ chức giáo dục đại học tư nhân phi lợi nhuận, có nhiệm vụ là sự hình thành không thể tách rời của các chuyên gia có chất lượng cao nhất trong các chương trình đại học và sau đại học, khuyến khích nghiên cứu và tương tác với môi trường, tìm kiếm sự phát triển về công nghệ, kinh tế, văn hóa và xã hội của quốc gia.

Là một cộng đồng học thuật, nó nuôi dưỡng một tầm nhìn toàn cầu, sáng tạo, làm việc theo nhóm, cải thiện chất lượng cuộc sống và tôn trọng môi trường tự nhiên, phù hợp với các nguyên tắc đạo đức và công lý.

nhiệm vụ

Trường Kỹ thuật Antioquia là một tổ chức giáo dục đại học tư nhân phi lợi nhuận, có nhiệm vụ là sự hình thành không thể tách rời của các chuyên gia có chất lượng cao nhất trong các chương trình đại học và sau đại học, khuyến khích nghiên cứu và tương tác với môi trường, tìm kiếm sự phát triển về công nghệ, kinh tế, văn hóa và xã hội của quốc gia.

Là một cộng đồng học thuật, nó nuôi dưỡng một tầm nhìn toàn cầu, sáng tạo, làm việc theo nhóm, cải thiện chất lượng cuộc sống và tôn trọng môi trường tự nhiên, phù hợp với các nguyên tắc đạo đức và công lý.

quang cảnh

Là một trong những tổ chức giáo dục đại học tốt nhất ở Colombia, được công nhận trên toàn quốc và quốc tế về chất lượng của các kỹ sư và chuyên gia, vì kết quả nghiên cứu ứng dụng và đóng góp hiệu quả cho xã hội.

rawpixel / Unsplash

Địa điểm

Envigado

Address
km 2 + 200 Vía al Aeropuerto José María Córdova Envigado
055428 Envigado, Antioquia, Colombia