Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Cộng Hòa Síp 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Kypros. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kypros. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Kypros. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kypros. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Kypros và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Kypros và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Kypros: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Cyprus Science University is vastly growing internationally, currently hosting international students in North Cyprus from 23 countries from Asia, Europe, and Africa. With our institution being equipp ... Đọc thêm

Cyprus Science University is vastly growing internationally, currently hosting international students in North Cyprus from 23 countries from Asia, Europe, and Africa. With our institution being equipped with modern state of the art technology labs and teaching facilities, the educational opportunities are second to none. Here at Cyprus Science University, we offer our students opportunities to not only expand their theoretical knowledge but their practical experiences. All International Students are entitled to a 50% scholarship when studying graduate courses at Cyprus Science University. Đọc ít hơn

An innovative, research-oriented, public university, ranked in the top 350 worldwide, according to the Times Higher Education (THE) rankings, which incorporates sustainability in its strategic pillars ... Đọc thêm

An innovative, research-oriented, public university, ranked in the top 350 worldwide, according to the Times Higher Education (THE) rankings, which incorporates sustainability in its strategic pillars and prepares its graduates for the new era. Đọc ít hơn

The CSMM aims to attract outstanding students with intellectual curiosity, who want to expand their education and the state-of-knowledge on regional problems of global significance on the topics cover ... Đọc thêm

The CSMM aims to attract outstanding students with intellectual curiosity, who want to expand their education and the state-of-knowledge on regional problems of global significance on the topics covered by the Departments and Clinics at CING. The Cyprus School of Molecular Medicine, housed within the CING premises provides students with a unique educational experience combining taught courses and research conducted in specialized state-of the-art laboratories, in the areas of neurology, genetics and biomedical sciences. Đọc ít hơn

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study.

European University Cyprus is actively engaged with local, regional and global partners to promote opportunities for long-term strategic research partnerships and innovative programs of study. Đọc ít hơn

The University of Nicosia is an independent, co-educational, equal opportunity tertiary education institution, combining the best elements in western education, quality standards and an international ... Đọc thêm

The University of Nicosia is an independent, co-educational, equal opportunity tertiary education institution, combining the best elements in western education, quality standards and an international philosophy. Đọc ít hơn

The University of Mediterranean Karpasia strives to reap benefits of academic research and studies by conducting education within production and putting into use the university – industry cooperation. ... Đọc thêm

The University of Mediterranean Karpasia strives to reap benefits of academic research and studies by conducting education within production and putting into use the university – industry cooperation. Accordingly, in order to reach standards of global universities and enable out students to have internationally recognized diplomas after graduation, agreements have been made with some international universities, including B.H.M.S. Business & Hotel Management School - Switzerland, Superior University, and College of Tourism & Hotel Management (COTHM). Đọc ít hơn
Nicosia , Istanbul + 1 Hơn Ít hơn