Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Roseau, Dominica 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Roseau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Roseau đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Roseau

Địa điểm
Dominica
Roseau
Đại học All Saints cam kết cung cấp giáo dục chất lượng cao dẫn đến Bằng Tiến sĩ Y khoa với mức phí hợp lý. Trường đại học phấn đấu để tạo ra những ng...