Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Batumi, Gruzia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Batumi. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Batumi đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Batumi

Địa điểm
Gruzia
Batumi
BAU International University, Batumi is a newly established teaching university in Georgia, where the three fold mission of education and research is ...