Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Assen, Hà Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Assen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Assen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Assen

Địa điểm
Hà Lan
Assen
Hanze Đại học Khoa học Ứng dụng (UAS) nằm ở các thành phố sinh viên sôi động của Groningen. Chúng tôi có một loạt các chương trình, Giấy chứng nhận và...