Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Eindhoven, Hà Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Eindhoven. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Eindhoven đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Eindhoven

Địa điểm
Hà Lan
Eindhoven
Fontys là một trong những trường đại học khoa học ứng dụng lớn nhất ở Hà Lan và cung cấp nhiều chương trình cử nhân và thạc sĩ bằng tiếng Anh. Chúng t...
Đại học Công nghệ Eindhoven (TU / e) là một trường đại học nghiên cứu chuyên về khoa học và công nghệ kỹ thuật. giáo dục, nghiên cứu của chúng tôi và ...