Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Groningen, Hà Lan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Groningen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Groningen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Groningen

Địa điểm
Hà Lan
Groningen
The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female...
If you choose to study at Hanze University of Applied Sciences, Groningen, you will be joining a learning community where we bring education, applied ...