Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nieuwegein, Hà Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nieuwegein. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nieuwegein đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nieuwegein. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nieuwegein đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

At THIM you become a specialist in posture and movement and learn to help people with preventing, treating and reducing physical complaints. We’re a small university, so we know our students.

At THIM you become a specialist in posture and movement and learn to help people with preventing, treating and reducing physical complaints. We’re a small university, so we know our students. Đọc ít hơn