Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Banda Aceh, Indonesia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Banda Aceh. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Banda Aceh đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Banda Aceh

Địa điểm
Indonesia
Banda Aceh
Các giai đoạn phát triển ban đầu của Syiah Kuala University rất độc đáo vì nó được khởi xướng bởi các học giả, tôn giáo, học giả và thương nhân của Ac...