Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Bandung, Indonesia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bandung. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bandung đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Bandung

Địa điểm
Indonesia
Bandung
Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) is an international higher education institution focused in life science with six study prog...
Universitas Padjadjaran (Unpad) was established based on the initiative of prominent society members of West Java who were eager to have a higher inst...