Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Malang, Indonesia 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Malang. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Malang đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Malang

Địa điểm
Indonesia
Malang
University of Brawijaya (UB) is located in the city of Malang, East Java province, Indonesia. UB was officially declared by the President of the Repub...