Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Semarang, Indonesia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Semarang. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Semarang đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Semarang

Địa điểm
Indonesia
Semarang
Đại học Diponegoro (UNDIP) là một trường đại học uy tín nằm ở phía bắc của Trung Java Indonesia. Nó nổi tiếng là đi tiên phong trong kỹ thuật và kiến ...