Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Haifa, Israel 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Haifa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Haifa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Haifa

Địa điểm
Israel
Haifa
Trường Đại học Haifa Được thành lập vào năm 1962, Đại học Haifa đã nhanh chóng trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Israel, hosting s...