Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kingston, Jamaica 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kingston. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kingston đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Kingston

Địa điểm
Jamaica
Kingston
Nơi Đại học Công nghệ, Jamaica (UTech), trước đây là trường Cao đẳng Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ là nằm trong khu vực đô thị Kingston Greater tạ...
Các Edna Manley Cao đẳng Nghệ thuật thị giác và biểu diễn (EMCVPA) là trường cao đẳng nghệ thuật hàng đầu trong vùng biển Caribbean nói tiếng Anh có n...