Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kingston, Jamaica 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kingston. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kingston đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Kingston

Địa điểm
Jamaica
Kingston
In 1959, the name was changed to the College of Arts, Science and Technology, and became incorporated under the College of Arts, Science and Technolog...
The Edna Manley College of the Visual and Performing Arts (EMCVPA) is the premier arts college in the English-speaking Caribbean whose mission is to e...