Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Aqaba, Jordan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Aqaba. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aqaba đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Aqaba

Địa điểm
Jordan
Aqaba
Tổng quan về AUTAUT là trường đại học tư thục đầu tiên ở phía nam Jordan với tầm nhìn đầy tham vọng là một trường đại học nổi tiếng thu hút sự chú ý c...