Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Nairobi, Kenya 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Nairobi. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nairobi đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Nairobi

Địa điểm
Kenya
Nairobi
Đại học UNICAFĐại học Unicaf là một trường đại học độc lập được công nhận tại Châu Phi, kết hợp các yếu tố tốt nhất trong giáo dục quốc tế, cung cấp b...
Về AUAAdventist University of Africa (AUA) được dành riêng cho sứ mệnh phát triển và định hình các nhà lãnh đạo cho Châu Phi và hơn thế nữa. Lãnh đạo ...