Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Latvia 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Latvia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Latvia. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Latvia và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Latvia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Latvia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Latvia

Địa điểm
Latvia
We are one of the largest HEI in Latvia that aims to promote intellectual potential, encourage young people to acquire higher academic and professiona...
The University of Latvia has been founded in 1919 and currently, with its more than 14 000 students, 13 faculties and over 20 research institutes and ...
The Latvian State Institute of Physical Culture (LVFKI) started its activity on January 1, 1946 by LSSR People's Commissars Council decision.
RISEBA is a university type private higher educational institution fully accredited by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia...