Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Beirut, Liban 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Beirut. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Beirut đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Beirut

Địa điểm
Liban
Beirut
Established in 1996 following an intergovernmental agreement between France and Lebanon, ESA is a Business School dedicated to the education of execut...
Saint-Joseph University of Beirut (USJ) is a private Lebanese university that was established in 1875. The university and its degrees are officially r...
LIU provides a well-established post-secondary education to over 20,000 full-time and part-time students in the undergraduate and graduate levels nati...