Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Lithuania 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Litva. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Litva. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Litva. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Litva. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Litva và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Litva và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Litva: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Lithuanian Sports University (LSU) is proud to be the only specialized university in Lithuania, which has been uniting Movement and Sports Science for over eight decades.

Lithuanian Sports University (LSU) is proud to be the only specialized university in Lithuania, which has been uniting Movement and Sports Science for over eight decades. Đọc ít hơn
Kaunas , Vilnius , Bánh mì kẹp thịt , Vila Real + 3 Hơn Ít hơn

The University is the largest institution of higher education for biomedical sciences in Lithuania, successfully integrating studies, research, and clinical practice. LSMU consists of two main academi ... Đọc thêm

The University is the largest institution of higher education for biomedical sciences in Lithuania, successfully integrating studies, research, and clinical practice. LSMU consists of two main academies: Medical Academy and Veterinary Academy. Đọc ít hơn

Welcome to Vilnius University – the oldest and largest Lithuanian higher education institution. Since its establishment in the 16th century, Vilnius University, as an integral part of European science ... Đọc thêm

Welcome to Vilnius University – the oldest and largest Lithuanian higher education institution. Since its establishment in the 16th century, Vilnius University, as an integral part of European science and culture has embodied the concept­ of a classical university and the unity of studies and research. Đọc ít hơn
Vilnius , Kaunas + 1 Hơn Ít hơn

Kaunas University of Technology, KTU is one of the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research, flexible interdisciplinar ... Đọc thêm

Kaunas University of Technology, KTU is one of the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research, flexible interdisciplinary study programmes and unforgettable study experience, KTU is fast forwarding to becoming the best study choice in the reagion. Đọc ít hơn

Klaip?da University started its academic activities with three faculties (those of Marine Engineering, Pedagogy, and Humanities and Natural Sciences) and about 3,000 students.

Klaip?da University started its academic activities with three faculties (those of Marine Engineering, Pedagogy, and Humanities and Natural Sciences) and about 3,000 students. Đọc ít hơn

If you choose to study at Hanze University of Applied Sciences, Groningen, you will be joining a learning community where we bring education, applied research and the business field together. And on t ... Đọc thêm

If you choose to study at Hanze University of Applied Sciences, Groningen, you will be joining a learning community where we bring education, applied research and the business field together. And on top of that, you will be living in the best student city of the Netherlands. Đọc ít hơn
Groningen , Groningen , Xứ Wales , Vilnius , Assen + 4 Hơn Ít hơn