Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kaunas, Litva 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kaunas. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kaunas đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Kaunas

Địa điểm
Litva
Kaunas
Lithuanian Sports University ( LSU ) tự hào là trường đại học chuyên ngành duy nhất ở Litva, đã hợp nhất Phong trào và Khoa học Thể thao trong hơn tám...
Uy tín caoCó niên đại từ năm 1922, Kaunas University of Technology đã phát triển một tiềm năng lớn cho các nghiên cứu và nghiên cứu và luôn là một nhà...