Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Klaipeda, Litva 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Klaipėda. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Klaipėda đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Klaipėda

Địa điểm
Litva
Klaipėda
Giới thiệu về Đại học Đại học Klaipėda hôm nayVào ngày 5 tháng 10 năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Tối cao (Reconstituent Seimas) Vytautas Landsbergis đã k...