Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kedah, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Alor Setar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Alor Setar đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Alor Setar

Địa điểm
Malaysia
Alor Setar
Imbued with the vision of its founders, AIMST aims to be a premier private sector university in the country and region catering to the needs of local ...