Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Batu Pahat, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Batu Pahat. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Batu Pahat đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Batu Pahat

Địa điểm
Malaysia
Batu Pahat
IMU - Cung cấp tương lai của chăm sóc sức khỏe tốt hơnInternational Medical University (IMU) là trường đại học khoa học y tế và y tế tư nhân đầu tiên ...
Spanning khắp Trung, Bắc và Đông Malaysia, Inti Đại học Quốc tế và Cao đẳng được thành lập hơn 30 năm trước đây và là nhà cung cấp hàng đầu về chất lư...