Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Penang, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở George Town. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở George Town đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong George Town

Địa điểm
Malaysia
George Town
RCSISinh viên tốt nghiệp được cấp bằng y khoa của Đại học Quốc gia Ireland. Bằng cấp như vậy được quốc tế nổi tiếng và một dấu hiệu về chất lượng và s...