Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kluang, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kluang. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kluang đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Kluang

Địa điểm
Malaysia
Kluang
The International Medical University (IMU) is Malaysia’s first and most established private medical and healthcare university with over 24 years of de...