Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kuala Lumpur, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kuala Lumpur. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kuala Lumpur đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

6 Kết quả trong Kuala Lumpur

Địa điểm
Malaysia
Kuala Lumpur
"Một quan hệ đối tác độc đáo, một cơ hội duy nhất"Sự hợp tác lớn nhất cuối cùng là ở Kuala Lumpur. Đại học Quốc tế Malaya-Wales ( IUMW ) là sự hợp tác...
Trường Giáo dục Chuyên nghiệp và Tiếp tục, hay còn gọi là UTMSpace là một trung tâm trách nhiệm kết hợp có chức năng như một cơ quan doanh nghiệp chịu...
IMU - Cung cấp tương lai của chăm sóc sức khỏe tốt hơnInternational Medical University (IMU) là trường đại học khoa học y tế và y tế tư nhân đầu tiên ...
Lakshveer Overseas Education Sdn Bhd được xác định để cung cấp các cơ hội toàn cầu cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và có cơ hội theo đuổi việc...
Geomatika University College, trường Quốc tế Kuala Lumpur cung cấp một môi trường học tập tuyệt vời vì nó là vị trí chiến lược ở thủ đô của Malaysia. ...
Đại học AIMST được đăng ký với Bộ Giáo dục đại học, Chính phủ Malaysia, là một viện giáo dục đại học theo Mục 38 và 39 của Đạo luật giáo dục đại học t...