Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Selangor, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Shah Alam. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shah Alam đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Shah Alam

Địa điểm
Malaysia
Shah Alam
For almost 30 years Sunway University has established a reputation both in Malaysia and overseas, as an inspiring educational leader. Perfectly harnes...
Universiti Selangor (UNISEL), formerly known as Universiti Industri Selangor was established on 23 August 1999. Currently operating at two campuses; t...