Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Selangor, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Shah Alam. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shah Alam đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Shah Alam

Địa điểm
Malaysia
Shah Alam
Trong gần 30 năm Sunway University đã tạo dựng được uy tín ở cả Malaysia lẫn nước ngoài , như một nhà lãnh đạo giáo dục đầy cảm hứng. Khai thác tuyệt ...
Universiti Selangor (UNISEL), trước đây gọi là Universiti Industri Selangor được thành lập vào ngày 23 Tháng Tám năm 1999. Hiện nay hoạt động ở hai cơ...