Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Port Louis, Mauritius 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Port Louis. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Port Louis đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Port Louis

Địa điểm
Mauritius
Port Louis
Đại học UNICAFĐại học Unicaf là một trường đại học độc lập được công nhận tại Châu Phi, kết hợp các yếu tố tốt nhất trong giáo dục quốc tế, cung cấp b...
Về chúng tôi UNICAF đã hợp tác với Đại học South Wales để cung cấp một loạt các khóa học. Các Đại học South Wales là một trong những trường đại học lớ...